ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic trip" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic trip kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna podróż
  1. diplomatic przymiotnik + trip rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Rumsfeld made fun of his statement shortly before a 2005 diplomatic trip to Europe.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo