ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic standoff" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny standoff
  1. diplomatic przymiotnik + standoff rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In a long-running diplomatic standoff, Pakistan insists that Kashmir be the focus of any negotiations between the two countries.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo