"diplomatic role" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic role kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna rola
  1. diplomatic przymiotnik + role rzeczownik
    Luźna kolokacja

    After the 1999 election, Salifou acted in a diplomatic role for international organizations.

powered by  eTutor logo