ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic reason" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic reason kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny powód
  1. diplomatic przymiotnik + reason rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Bad deals are not good, even for diplomatic reasons," he said in a recent interview.

powered by  eTutor logo