PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic purpose" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic purpose kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczny cel
  1. diplomatic przymiotnik + purpose rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Numerous villages would combine their ceremonies, which now served a secondary diplomatic purpose.

powered by  eTutor logo