ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic possibility" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna możliwość
  1. diplomatic przymiotnik + possibility rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was lucky that his stewardship coincided with the end of the cold war, which opened up all sorts of diplomatic possibilities.

powered by  eTutor logo