"diplomatic partner" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic partner kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny partner
  1. diplomatic przymiotnik + partner rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Australia remains one of Nauru's two main diplomatic and economic partners, along with the Republic of China (Taiwan).

powered by  eTutor logo