ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic gaffe" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic gaffe kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna gafa
  1. diplomatic przymiotnik + gaffe rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    I hope Cameron keeps his mouth shut too - not a time for any more foreign policy or diplomatic gaffes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo