ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic formula" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic formula kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna formuła
  1. diplomatic przymiotnik + formula rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Despite the time-worn diplomatic formula of quiet airport greetings by often-dour foreign ministers, for Ms. Rice the more telegenic receptions in Bishkek and Tokyo were not anomalies.

powered by  eTutor logo