"diplomatic envoy" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic envoy kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny wysłannik
  1. diplomatic przymiotnik + envoy rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Is it standard practice on this ship to barge into the quarters of diplomatic envoys?"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo