ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic endeavor" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne dążenia
  1. diplomatic przymiotnik + endeavor rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In this diplomatic endeavor, Crittenden was acting separately from his official duties as attorney general.

powered by  eTutor logo