"diplomatic duty" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic duty kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny obowiązek
  1. diplomatic przymiotnik + duty rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In addition, he took leaves of absence for diplomatic duties, such as those in 1736 and 1737.

powered by  eTutor logo