ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic defeat" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic defeat kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczna porażka
  1. diplomatic przymiotnik + defeat rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The visit, he added was "a diplomatic defeat" for Tokyo.

powered by  eTutor logo