ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic cover" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic cover kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dyplomatyczne nakrycie
  1. diplomatic przymiotnik + cover rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Two of the agents were working under diplomatic cover in the United States; the third worked abroad.

powered by  eTutor logo