"diplomatic consultation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna konsultacja
  1. diplomatic przymiotnik + consultation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    That is not the kind of step a new president should be taking two months into his term, before his administration has had a chance to review its missile defense options or conduct an initial round of diplomatic consultations.