"diplomatic business" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny biznes
  1. diplomatic przymiotnik + business rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In fact, he thought only a little about the conduct of diplomatic business.

powered by  eTutor logo