ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic blunder" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic blunder kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowny błąd
  1. diplomatic przymiotnik + blunder rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Aberdeen censured Pakenham for this diplomatic blunder, and attempted to renew the dialogue.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo