ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"diplomatic attempt" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic attempt kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowna próba
  1. diplomatic przymiotnik + attempt rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Accordingly, the Austrians resisted Russian diplomatic attempts to join the war on the Russian side.

powered by  eTutor logo