"dinosaur book" — Słownik kolokacji angielskich

dinosaur book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka dinozaura
  1. dinosaur rzeczownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The survey would supply ready made, reliable material for his dinosaur book.

    Podobne kolokacje: