"difficult book" — Słownik kolokacji angielskich

difficult book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trudna książka
  1. difficult przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In any case, his is the more difficult book to put down.

    Podobne kolokacje: