"die for a time" — Słownik kolokacji angielskich

die for a time kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umrzyj za czas
  1. die czasownik + time rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In 1980, she had been running as high as second before her engine died for a time.

    Podobne kolokacje: