BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"die at one's house" — Słownik kolokacji angielskich

die at one's house kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): umierać przy czyjś dom
  1. die czasownik + house rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Last year, she died in her sleep at the house.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo