"devote money" — Słownik kolokacji angielskich

devote money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): poświęć pieniądze
  1. devote czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The announcement did not say how much money each company would devote to the venture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo