"detailed book" — Słownik kolokacji angielskich

detailed book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szczegółowa książka
  1. detailed przymiotnik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He is also a prolific author of many detailed books on Hawaiian wildlife.

    Podobne kolokacje: