"design woven" — Słownik kolokacji angielskich

design woven kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt utkany
  1. weave czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The designs woven into brocade fabrics were often Persian in origin.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo