"design the renovation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj remont
  1. design czasownik + renovation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Walter B. Melvin Architect of Manhattan designed the renovation.

    Podobne kolokacje: