"design the logo" — Słownik kolokacji angielskich

design the logo kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj logo
  1. design czasownik + logo rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He designed the now-famous logo for the complex as well.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo