BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design the chapel" — Słownik kolokacji angielskich

design the chapel kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zaprojektuj kaplicę
  1. design czasownik + chapel rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    In designing the chapel, he again broke away from the classical style of architecture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo