"design secret" — Słownik kolokacji angielskich

design secret kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): tajemnica projektowa
  1. design rzeczownik + secret rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Under the new plan, each side would be allowed to dismantle its warheads in private, in order to keep their design secret.

    Podobne kolokacje: