BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design scenery" — Słownik kolokacji angielskich

design scenery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pejzaż projektowy
  1. design czasownik + scenery rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The affair inspired Godwin to spend much time designing theatrical costumes and scenery.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo