"design rooms" — Słownik kolokacji angielskich

design rooms kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pokoje projektowe
  1. design czasownik + room rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Besides designing rooms with various furniture, the player may also create landscapes.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo