"design places" — Słownik kolokacji angielskich

design places kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miejsca projektowe
  1. design rzeczownik + place czasownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The design placed the material in a liner that was sewn into the boot.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo