BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"design pieces" — Słownik kolokacji angielskich

design pieces kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kawałki projektowe
  1. design czasownik + piece rzeczownik
    Luźna kolokacja

    In the 1920s he also designed pieces of furniture.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo