"design machinery" — Słownik kolokacji angielskich

design machinery kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): maszyny projektowe
  1. design czasownik + machinery rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He would like to design machinery himself.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo