"design intended" — Słownik kolokacji angielskich

design intended kolokacja
Popularniejsza odmiana: design is intended
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt miał zamiar
  1. intend czasownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    This design is intended for a large, public space setting.

    Podobne kolokacje: