"design handbags" — Słownik kolokacji angielskich

design handbags kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): torebki projektowe
  1. design czasownik + handbag rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Terner soon found success designing handbags for airline flight attendants.

    Podobne kolokacje: