"design commission" — Słownik kolokacji angielskich

design commission kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): komisja projektowa
  1. design rzeczownik + commission rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Shown to friends and family, private interior design commissions followed.