"design automobiles" — Słownik kolokacji angielskich

design automobiles kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochody projektowe
  1. design czasownik + automobile rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He has designed automobiles for Ford, furniture, jewelry, textiles, glassware, and home decor.

powered by  eTutor logo