"design apartments" — Słownik kolokacji angielskich

design apartments kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mieszkania projektowe
  1. design czasownik + apartment rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After this, he began designing apartments that could be stacked on top of each other, to house people and meet their needs.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo