"design agency" — Słownik kolokacji angielskich

design agency kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): agencja projektowa
  1. design rzeczownik + agency rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    The Team is a design agency which specialises in communications.

    Podobne kolokacje: