"describe ways" — Słownik kolokacji angielskich

describe ways kolokacja
Popularniejsza odmiana: describe the way
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisz drogi
  1. describe czasownik + way rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He stopped there and described the way they were to go.

    Podobne kolokacje: