"describe people" — Słownik kolokacji angielskich

describe people kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisz ludzi
  1. describe czasownik + people rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    After you read 5 How are these people described in this chapter?