BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"describe one's participation" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): opisywać czyjś udział
  1. describe czasownik + participation rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He described his participation as "feverish."

powered by  eTutor logo