"describe as a deal" — Słownik kolokacji angielskich

describe as a deal kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstaw jako umowę
  1. describe czasownik + deal rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He described the death penalty as a "one-shot deal" that was inadequate for a man who had wrought so much suffering.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo