"depicted wearing" — Słownik kolokacji angielskich

depicted wearing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przedstawione noszenie
  1. depict czasownik + wear czasownik
    Zwykła kolokacja

    Members were depicted wearing hoods with a prominent dark circle (zero) over the face.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo