"denerwowanie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "denerwowanie" po polsku

denerwowanie

rzeczownik
 1. rattling
 2. peeving
rzeczownik
 1. flustering
phrasal verb
 1. get to somebody *****
czasownik
 1. annoy somebody  
  He's beginning to annoy me. (On zaczyna mnie denerwować.)
  This seemed both to please her and to annoy her. (To zdawało się ją zarówno cieszyć jak i denerwować.)
 2. fluster somebody
  • denerwować kogoś (poprzez wywieranie presji na tę osobę)
   Don't fluster her, or she will never finish this project. (Nie naciskaj na nią, bo nigdy nie skończy tego projektu.)
 3. make somebody sick
 4. get up someone's nose British English , get up somebody's nose
 5. make somebody puke
 6. get on somebody's tits
idiom
 1. do someone's head in
 2. get in somebody's face   informal
  He's getting in my face, tell him to leave. (On mnie denerwuje, powiedz mu, żeby wyszedł.)
  Stop singing, it's getting in my face. (Przestań śpiewać, denerwuje mnie to.)
 3. get a rise out of somebody  
 4. gripe one's soul  
 5. raise somebody's hackles , make somebody's hackles raise
 6. rattle somebody's cage
 7. drive somebody mad , send somebody mad  
 8. steam somebody up
 9. get in somebody's hair
 1. give somebody a pain
czasownik
 1. anger ***
 2. aggravate
 3. mad **   old use [TRANSITIVE]
 4. miff
phrasal verb
 1. tear apart ,  
 2. bum out American English  
czasownik
 1. discomfort *
 2. annoy
 3. rattle **
 4. nettle
 5. rile
 6. displease
 7. perturb
 8. peeve
idiom
 1. get somebody's back up , put somebody's back up
  • denerwować, irytować, drażnić, wkurzać
   Stop getting my back up or I'll hit you. (Przestań mnie drażnić albo cię uderzę.)
   Are you putting my back up on purpose? (Denerwujesz mnie specjalnie?)
 2. drive somebody round the bend British English , send somebody round the bend British English
phrasal verb
 1. rile up
 1. give offence
czasownik
 1. flip **
 2. chafe
 3. feel nervous , get nervous  
  I sing to myself to control my stutter if I feel nervous. (Śpiewam do siebie, żeby zapanować nad jąkaniem, jeśli się zdenerwuję.)
  He's getting nervous all the time. (On cały czas się denerwuje.)
 4. get stressed
 5. combust  
 1. get upset , become upset
  • zdenerwować się, wkurzyć się
   If we tell her the truth, she'll get upset. (Jeśli powiemy jej prawdę, ona się wkurzy.)
   I got upset because the plane was delayed. (Zdenerwowałem się, bo samolot był opóźniony.)
czasownik
 1. keep calm , stay calm
idiom
 1. take it easy , take things easy
  • uspokoić się, nie denerwować się
   Don't worry, take it easy - you'll pass the exam. (Nie martw się, uspokój się - zdasz ten egzamin.)
   I wish I could take it easy like you. (Chciałabym się tak nie denerwować jak ty.)
 2. don't blow somebody's cool
idiom
 1. be cool about something

Powiązane zwroty — "denerwowanie"

przymiotnik
nerwowy = nervous , neural +12 znaczeń
denerwujący = annoying +4 znaczenia
zdenerwowany = put out +3 znaczenia
rzeczownik

powered by  eTutor logo