"demonstration sport" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sport pokazowy
  1. demonstration rzeczownik + sport rzeczownik
    Silna kolokacja

    It was one of two demonstration sports held at these Games.

powered by  eTutor logo