"demolish the building" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyburz budynek
  1. demolish czasownik + building rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He then demolished the building and set it on fire.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo