BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"demolish houses" — Słownik kolokacji angielskich

demolish houses kolokacja
Popularniejsza odmiana: house is demolished
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyburz domy
  1. demolish czasownik + house rzeczownik
    Luźna kolokacja

    A new house was built on the site in 1841 and has since been demolished.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo