"delightful picture" — Słownik kolokacji angielskich

delightful picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zachwycający obraz
  1. delightful przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Even that abstraction is poetic, though, and the delightful pictures further minimize a small flaw in a fine book.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo